Zasady udzielania pomocy

TELEFON DO MOPR

↓↓↓

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA PRZEZ OPERATORA

(poinformowanie o zasadach oraz o tym jak przygotować się do wizyty wolontariusza)

↓↓↓

UZUPEŁNIENIE LISTY ZADAŃ – ONLINE

(wpisanie zgłoszenia według dostępnego w dokumencie szablonu)

↓↓↓

WIZYTA WOLONTARIUSZA

wolontariusz odbiera zlecenie, dokumentuje je robiąc notatki, odbierając pieniądze zabezpiecza je w woreczku strunowym, odnośnie psa lub wizyty w aptece słucha wytycznych.  Wraz z przygotowanymi zapiskami podejmuje się jej realizacji.
UWAGA! Podczas kontaktu zachowując należytą ostrożność, ma założone rękawiczki, utrzymuje kontakt  tak długo jak jest to potrzebne. Nie wchodzi do domu, po inicjatywie pamięta o dokładnej dezynfekcji.

↓↓↓

ZAKUPY LUB WIZYTA W APTECE

(dokładnie spełnia prośby zakupowe realizując je tak jak zażyczyła sobie osoba, w razie wątpliwości może wykonać telefon w celu rozeznania się czy może być jakaś alternatywa)

↓↓↓

FINALIZACJA

(po wykonaniu zakupów podpisuje paragon, w razie kilku dzieli je na osobne zakupy) Pieniądze jak i resztę trzyma w osobnych woreczkach strunowych, a każdy paragon podpisuje imieniem i nazwiskiem petenta, następnie w celach dokumentacji robi mu zdjęcie. Pod koniec wysyła aktualizuje status spraw i na maila organizacyjnego wysyła zdjęcia z paragonów.

↓↓↓

POTWIERDZENIE STATUSU    

(koordynator dzielnicy wykonuje telefon do osób  u których realizowane były zadania, przyjmując ich potwierdzenie oraz opinię o konkretnej realizacji)
↓↓↓

PODSUMOWANIE

(raport z dnia koordynatora oraz moderatorów dzielnic, podsumowanie na wewnętrznym forum. Rozpoznanie o stanie zdrowia wolontariuszy, informowanie o wydarzeniach w związku z pandemią i wytycznymi rządu)