Aktualne Informacje

Środki ostrożności

Koronawirus jest wysoce zaraźliwy i przenosi się drogą kropelkową. Oznacza to że możesz się zarazić (lub samemu zarazić innych) przez:

 • przebywanie blisko osoby zarażonej (poniżej 1-1,5 metra)
 • wydzieliny ciała (w szczególności ślinę i śluz podczas kichania lub kaszlenia)
 • dotknięcie własnych ust, nosa lub oka ręką, którą wcześniej dotykałeś/aś osoby zarażonej lub dotkniętych przez nią przedmiotów
 • palenie po kimś papierosa
 • picie z butelki/szklanki, z której ktoś wcześniej pił
 • jedzenie żywności, która wcześniej miała kontakt z ustami innej osoby
 • używanie po kimś nieumytych naczyń i sztućców

 

Jak chronić siebie i innych?

 • jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem
 • nie dotykaj własnych ust, nosa i oczu
 • nie zasłaniaj ust i nosa dłonią kiedy kichasz i kasz-lesz; zamiast tego zasłaniaj się zgięciem łokcia lub chusteczką jednorazową
 • zachowuj bezpieczną odległość od innych osób (co najmniej 1-1,5 metra), w szczególności od osób z objawami przeziębienia lub grypy
 • nie używaj papierosów, żywności i napojów po innych osobach
 • ogranicz przemieszczanie się po mieście
 • unikaj dużych skupisk ludzi
 • unikaj autobusów, tramwajów i metra

informuj innych o środkach ostrożności

 

Co zrobić jeśli czujesz się źle?

 • Jeśli masz objawy koronawirusa (wysoka tempera-tura, nieustający kaszel, duszności, ból w klatce piersiowej) poinformuj personel placówki, w której mieszkasz lub streetworkera, który cię odwiedza
  w miejscu, w którym nocujesz (ewentualnie patrol policji lub straży miejskiej)
 • Przede wszystkim pamiętaj o środkach ostrożności – jeśli podejrzewasz u siebie koronawirusa, szczególnie ważne jest abyś starał/a się nie zarazić innych; informując o swoim stanie zachowaj bezpieczny odstęp od osoby, z którą rozmawiasz (minimum 1,5 metra)
 • Nie zgłaszaj się osobiście do lekarza, placówki dla bezdomnych, ośrodka pomocy społecznej lub innych służb pracujących w pomieszczeniach – w tej sytuacji jesteś dla nich zagrożeniem
 • Nie wzywaj pogotowia ratunkowego jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia życia
 • Zadzwoń na infolinię NFZ (800 190 590) jeśli nie możesz nikogo poinformować o swoim stanie
 • W innych przypadkach (np. przeziębienie bez gorączki) postępuj tak jak zwykle; jeśli mieszkasz
  w placówce, poinformuj personel, staraj się pozos-tawać w pokoju i ograniczyć do minimum kontakty
  z innymi ludźmi

 

Czym jest koronawirus?

Koronawirus to nowy, bardzo zaraźliwy wirus wywołujący chorobę o nazwie COVID-19. Choroba ta atakuje płuca i drogi oddechowe.

Koronawirus ma objawy podobne do grypy, jednak jest znacznie bardziej groźny. W większości przypad-ków nie jest śmiertelny, jednak osoby starsze, osoby cierpiące na inne choroby oraz osoby o obniżonej odporności są narażone na znacznie poważniejszy przebieg choroby, w tym śmierć. Oznacza to, że możesz być w grupie wysokiego ryzyka!

Objawami na które należy zwrócić uwagę są:

 • wysoka temperatura – twoje ciało, a w szcze-gólności czoło i klatka piersiowa, wydają się gorące w dotyku, jednocześnie jest ci zimno
  i masz dreszcze
 • ciągły kaszel i duszności – nieustępujący kaszel, którego wcześniej nie miałeś/aś, odczucie trudności ze złapaniem oddechu
 • ból w klatce piersiowej

 

U niektórych osób choroba może przebiegać lekko lub zupełnie bezobjawowo (nie będziesz wtedy odczuwać powyższych objawów), bardzo ważne jest jednak aby nie zarażać innych osób i nie ryzykować zarażeniem się od innych.

Koronawirus jest szczególnie groźny dla:

 • osób powyżej 70 roku życia
 • osób z innymi przewlekłymi chorobami
 • osób z osłabionym systemem odporności
  (np. przeziębionych)
 • kobiet w ciąży

 

Jeśli mieszkasz w placówce:

 • Pamiętaj o środkach ostrożności!
 • Ogranicz wychodzenie poza placówkę do niezbędnego minimum lub (jeśli możesz) całkowicie
 • Poinformuj rodzinę i znajomych aby cię nie odwiedzali – kontaktuj się z nimi telefonicznie lub przez internet
 • Przestrzegaj zaleceń personelu placówki
 • Unikaj przebywania w większych grupach, jeśli to możliwe staraj się przebywać jak najwięcej w swoim pokoju
 • Używaj chusteczek higienicznych (może być również papier toaletowy lub ręcznik papierowy); zużyte chusteczki wyrzucaj od razu do kosza, często opróżniaj kosz
 • Ubrania przeznaczone do prania pakuj do worków foliowych; nie potrząsaj ubraniami (możesz rozprzes-trzeniać w ten sposób wirusa); podobnie postępuj z koszem, do którego wyrzucasz chusteczki
 • Jeśli w łazience brakuje mydła, poinformuj o tym natychmiast personel placówki
 • Jeśli masz dyżur na kuchni lub zmywaku – myj naczynia i sztućce detergentem i szczególnie dokładnie; myj jak najczęściej ręce wodą i mydłem; nie kichaj i nie kaszl w pobliżu żywności i naczyń
 • Informuj personel placówki jeśli czujesz się źle lub jeśli zauważysz objawy u współmieszkańców
 • Jeśli potrzebujesz leków, poinformuj o tym personel placówki

Jeśli odczuwasz niepokój związany z epidemią, nie wiesz czym jest koronawirus i jak unikać zarażenia lub masz inne wątpliwości – porozmawiaj z perso-nelem placówki

 

Jeśli żyjesz poza placówką:

 • Pamiętaj o środkach ostrożności!
 • Ogranicz poruszanie się po mieście do niezbęd-nego minimum
 • Unikaj skupisk ludzi i komunikacji miejskiej
 • Poinformuj streetworkera lub patrol policji lub straży miejskiej o miejscu pobytu; staraj się jak najwięcej przebywać w tym miejscu
 • Pamiętaj, że dzienne punkty pomocowe są zamknięte (świetlica, KIS itp.)
 • Pamiętaj, że zasady wydawania żywności mogą się zmienić – postaraj się dowiedzieć jak obecnie działają; podczas wydawania żywności zachowaj odległość od innych (minimum 1-1,5 metra); po otrzymaniu żywności oddal się jak najszybciej, nie wdawaj się w rozmowy
 • Streetworkerzy i patrole służb również mogą zachowywać się inaczej niż zwykle – przede wszystkim będą starali się zachować bezpieczną odległość i skrócić czas kontaktu do minimum
 • Jeśli masz objawy koronawirusa, poinformuj o tym streetworkera, patrol policji lub straży miejskiej na początku rozmowy; jeśli nie masz kogo poinfor-mować – zadzwoń na infolinię 800 190 590
 • Jeśli masz tylko częściowe objawy (np. kaszel
  i
  gorączkę), poinformuj o tym streetworkera
  z prośbą o codzienny kontakt na wypadek pogor-szenia się twojego stanu zdrowia i ogranicz do minimum kontakty z innymi ludźmi
 • Jeśli potrzebujesz leków, poinformuj o tym streetworkera

Unikaj używania papierosów, żywności i napojów po innych osobach

 

 

Materiał opracowany przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności na podstawie informacji Ministerstwa Zdrowia

Więcej informacji: www.gov.pl/koronawirus/